ÜBER UNS/Hakkımızda

Bezent e.V. DİDF ve VMDO üyesi ve kamu yararına faaliyet sürdüren bir dernektir. İnancı, milleti, nereli olduğu, rengi veya cinsiyeti ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan yerli ve göçmen halkın ortak yaşamını güçlendirmeye katkı sunmak amacıyla, sosyal kültürel politik ve siyasal çalışmalar yürütüyor.

Dortmund’da 180 ayrı dil konuşuluyor. Genç nüfusun yarısı bu göç geçmişi olan ailelerden geliyor. Derneğimizin bulunduğu Nortstadt’ta göçmen kökenli genç ve çocukların oranı çok daha yükseklerde. Bu gerçekten hareketle derneğimizin sosyal ve kültürel çalışmaları, bu ailelerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyor. Sanat, edebiyat, spor vd. sosyal-kültürel hayatın sadece elit, varlıklı kesimlere ait bir alan olarak kalmaması gerektiğinden hareket ediyoruz ve sosyal-kültürel aktivitelerin, yerli ve göçmen halkın kaynaşması ve ortak yaşamının güçlenmesi için önem taşıdığını düşünüyoruz. Ayrıca kadın ve çocuklara yönelik özel gruplar kurarak, özgün programlar geliştiriyoruz.

Derneğimiz aynı zamanda emek ve sosyal hareketin bir parçası olarak çalışmalar yürütüyor. Başta sendikalar AWO, Planerladen gibi kamu yararına faaliyet gösteren kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca işsizliğe, yoksulluğa, savaşa-silahlanmaya, çevre tahribatına karşı birçok örgüt ve inisiyatifle birlikte çalışma ve aktiviteler yapıyoruz. Yine önemli bir faaliyet alanımız da, her türlü ırkçılığa, ayrımcılığa ve milliyetçiliğe karşı farklı inanç ve etnik kökenden halkın eşit-demokratik ortamda birlikte yaşamını savunmaktır. Bunun bir parçası olarak da göçmenlerin kendi içine kapanarak yalnızlaşmalarına yol açan politikaları reddediyor; göçmen kökenlilerin sosyal ve politik hayata katılmaları için çaba gösteriyoruz.

Bunun için:

Bezent e.V., kültürel ve sosyal aktiveler (tiyatro, müzik, sergiler, gösteriler, festivaller, aile, kadın, gençlik buluşmaları, geziler, eğlenceler, kahvaltılar vb.) düzenliyor. El sanatları, resim, tiyatro, müzik, yazım ve bilgisayar gibi kurslar organize ediyor. Konferanslar, seminerler toplantılar örgütlüyor. Farkındalık ve aydınlatma çalışması yapıyor. İşçi hakları, sosyal haklar ve doğanın korunması yönünde süren toplumsal mücadeleye katkı sunan faaliyetler yürütüyor.